Ratusz Miejski - Rynek 1

Ratusz Miejski - Rynek 1

GMACH POCZTY - ul. Pocztowa 1

GMACH POCZTY - ul. Pocztowa 1

Schron Bojowy

Schron Bojowy

Zabytkowe obiekty przemysłowe - Zabytki Chorzowa - Najlepszy system nawigacji po zabytkach Chorzowa

Nr Nazwa Ścieżki Galeria Szczegóły
11 ZESPÓŁ ZABUDOWY PATRONACKIEJ, ul. Kalidego 15
 
 
17 BUDYNEK MIESZKALNY PATRONACKI, ul. Kalidego 1
 
 
 
22 ZESPÓŁ BUDYNKÓW KOPALNIANYCH, ul. Siemianowicka 55
 
23 ZESPÓŁ BUDYNKÓW RZEŹNI MIEJSKIEJ, ul. Krakusa 3
 
24 ZESPÓŁ ZABUDOWY DAWNEJ KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "PREZYDENT" W OBRĘ- BIE DAWNEGO POLA WSCHODNIEGO HISTORYCZNEJ KOPALNI "KÖNIGSGRUBE" Z 1791 R. ul. Kościuszki/Piotra Skargi 34
 
25 WIEŻA WYCIĄGOWA SZYBU "PREZYDENT", ul. Kościuszki/ Piotra Skargi 34
 
 
36 OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, ul. Katowicka 72
 
 
 
52 WILLA, ul. Sobieskiego 13
 
78 BUDYNEK DYREKCJI ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH "HAJDUKI" , ul. Stalowa 17
 
81 DWORZEC KOLEJOWY, ul. Armii Krajowej 46
 
 
89 BUDYNEK DYREKCJI HUTY, ul. Dyrekcyjna 6.
 
90 OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, ul. Stefana Batorego 14
 
92 ZESPÓŁ BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH HUTY BATORY, ul.Stalowa/Szpitalna
 
93 ZAJEZDNIA TRAMWAJOWA, ul. Inwalidzka 5
 
 
95 ZESPÓŁ ZABUDOWY PATRONACKIEJ, ul. Graniczna 16
 
 
96 WILLA, ul. Stefana Batorego 44
 
97 WILLA, ul. Stefana Batorego 35
 
98 ZESPÓŁ DOMÓW ROBOTNICZYCH, ul. Racjonalizatorów
 

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013