Ratusz Miejski - Rynek 1

Ratusz Miejski - Rynek 1

GMACH POCZTY - ul. Pocztowa 1

GMACH POCZTY - ul. Pocztowa 1

Schron Bojowy

Schron Bojowy

Zabytkowe obiekty inne - Zabytki Chorzowa - Najlepszy system nawigacji po zabytkach Chorzowa

Nr Nazwa Ścieżki Galeria Szczegóły
1 SCHRON BOJOWY PUNKTU OPORU „ŁAGIEWNIKI” OBSZARU WAROWNEGO „ŚLĄSK”, ul. Katowicka 168
 
35 KAMIENICA MIESZCZAŃSKA, ul. Wolności 3
 
38 KAMIENICA MIESZCZAŃSKA, ul. Wolności 22
 
39 KAMIENICA MIESZCZAŃSKA, ul. Wolności 29
 
41 KAMIENICA, ul. Powstańców 1
 
46 WILLA, ul. Wolności 44
 
47 KAMIENICA MIESZCZAŃSKA, ul. Powstańców 18
 
56 KAMIENICA MIESZCZAŃSKA, ul. Sobieskiego 20
 
70 SCHRON MAJĄCY PEŁNIĆ FUNKCJĘ CENTRUM DOWODZENIA ODCINKA CHORZOWSKIEGO OBSZARU WAROWNEGO „ŚLĄSK”, ul. Parkowa
 
75 KAMIENICA MIESZCZAŃSKA, ul. Powstanców 32
 
80 NAJSTARSZY BUDYNEK MIESZKALNY NA TERENIE KLIMZOWCA, ul. Świętej Barbary 1
 
84 KAMIENICA MIESZCZAŃSKA, Plac Olimpijczyka Nowary
 

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013