RATUSZ MIEJSKI, Rynek 1

RATUSZ MIEJSKI, Rynek 1

POCZTOWA STRASSE 1 – POSTGEBÄUDE

POCZTOWA STRASSE 1 – POSTGEBÄUDE

ZESPÓŁ PAWILONÓW SZPITALNYCH, ul. Strzelców Bytomskich 11

ZESPÓŁ PAWILONÓW SZPITALNYCH, ul. Strzelców Bytomskich 11

Zdjęcia z realizacji projektu - Zabytki Chorzowa - Najlepszy system nawigacji po zabytkach Chorzowa

Oznakowywanie obiektów zabytkowych na terenie Chorzowa

 

 

Materiały Informacyjne

 

Tworzenie sieci punktów informacyjnych

 

Spotkanie informacyjne

 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

 

Projektowanie stron: IntraCOM.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013